Försäkring

Kommunassurans kan i samarbete med återförsäkrare erbjuda delägarkommunerna och deras kommunkoncerner ett välanpassat försäkringsskydd inom följande försäkringsområden.

Egendomsförsäkringen kan innehålla följande moment.

 • Brandförsäkring
 • Naturkraft- och dammhaveriförsäkring
 • Vattenskadeförsäkring
 • Inbrottsförsäkring
 • Rånförsäkring
 • Glasförsäkring
 • Maskinförsäkring
 • Allriskförsäkring
 • Hyresförlustförsäkring
 • Extrakostnadsförsäkring
 • Entreprenadförsäkring
 • Konst- och utställningsförsäkring
 • Skogsförsäkring

För kommuner som väljer att teckna sin konst- och utställningsförsäkring hos Kommunassurans så är försäkringsmomentet en del av kommunförsäkringen. När det gäller konst- och utställningsförsäkring så samarbetar Kommunassurans dock med ett specialiserat försäkringsbolag, som hanterar försäkringen.

Fartygsförsäkring innehåller följande moment:

 • Kasko (Fartygsförsäkring)
 • P&I (Fartygsansvar)

Ansvarsförsäkringen kan innehålla bland annat följande moment.

 • Allmänt ansvar
 • Produktansvar
 • Ren förmögenhetsskada vid bland annat myndighetsutövning, personuppgiftshantering och offentlig upphandling
 • Ansvar miljöskada
 • Miljöansvar som byggherre och som entreprenör

Vissa kommuner upphandlar en s.k. diskrimineringsförsäkring separat. För kommuner som inte har upphandlat en separat diskrimineringsförsäkring ingår motsvarande skydd i kommunförsäkringen.

Vissa kommuner upphandlar en s.k. LOU-försäkring separat. För kommuner som inte har upphandlat en separat LOU-försäkring ingår motsvarande skydd i kommunförsäkringen.

Förmögenhetsbrott:

 • Försäkringen gäller för brottslig handling hos den försäkrade

Kommuner tecknar normalt inte försäkringsskydd för ombudskostnader till följd av tvistemål. För vissa kommunägda bolag kan dock sådant försäkringsbehov finnas.

Rättsskyddsförsäkring vid miljöbrott ingår däremot normalt i kommunförsäkringen.