Kommunassurans Försäkring AB är ett kommunsektorinternt försäkringsbolag som ägs av en fjärdedel av Sveriges kommuner, f.n. 74 stycken. Kommunassurans tillhandahåller i huvudsak egendoms- och ansvarsförsäkringar till ägarkommunerna samt biträder ägarkommunerna i deras skadeförebyggande arbete. Nästan alla ägarkommuner tecknar sina försäkringar hos Kommunassurans enligt bestämmelserna om intern upphandling i 3 kap. LOU. Bolagets kontor ligger i Malmö.

Privatpersoner och företag som inte ingår i en kommunkoncern har inte möjlighet att teckna försäkring hos Kommunassurans.