Kinda kommun ny delägarkommun

Kommunassurans har nöjet att meddela att Kinda kommun har anslutit till delägargruppen. Kinda kommun ligger i södra Östergötland och anslöt till Kommunassurans genom kommunfullmäktiges beslut i slutet av december. Varmt välkomna!