Vid skada

Kommunassurans försäkrar enbart ägarkommuner och deras kommunkoncerner. Det är därför oftast enbart kommunerna och anställda hos kommunerna som kan anmäla en inträffad skada till Kommunassurans.

Ett viktigt undantag gäller patientskada. Om en patientskada har inträffat har även den skadedrabbade möjlighet att vända sig direkt till Kommunassurans.

För dig som inte omfattas av ovanstående hänvisar Kommunassurans till din kommun.

.