Vid skada

Kommunassurans försäkrar enbart ägarkommuner och deras kommunkoncerner. Det är därför oftast enbart kommunerna och anställda hos kommunerna som kan anmäla en inträffad skada till Kommunassurans. Du som arbetar i en kommun bör logga in in för tillgång till mer information. Just nu pågår dock utveckling av Kommunassurans webbplats och kortare avbrott i möjligheten att logga in kan förekomma. Skadeanmälningsblanketterna återfinnas därför tillfälligt även här.

Ett viktigt undantag gäller patientskada. Om en patientskada har inträffat har även den skadedrabbade möjlighet att vända sig direkt till Kommunassurans.

För dig som inte omfattas av ovanstående hänvisar Kommunassurans till din kommun.