KONTAKT

Besöks- och postadress:
Kommunassurans Försäkring AB
Grynbodgatan 14
211 33 Malmö

E-post (risk- och försäkringsfrågor, allmänna frågor):
info@ksfab.se

E-post (skador):
skador@ksfab.se
Se även fliken ”Vid skada” för mer information.

Telefon (växel):
040-611 22 00

Organisationsnummer:
516406-0294

Säte:
Lund, Skåne län