KLAGOMÅLSHANTERING

Kommunassurans Försäkring AB har en policy som anger vem som hanterar klagomål samt hur tillvägagångssättet är. När du vänder dig till oss med ett klagomål ber vi dig ange följande:

  • Vem du är och hur vi kan komma i kontakt med dig
  • Vad du vill klaga på, gärna med så många detaljer som möjligt
  • Vad du anser har handlats fel och datum för när detta ska ha inträffat
  • Relevant underlag som påvisar den upplevda bristen
  • Ny relevant information som kan ändra vår bedömning

Kommunassurans är fast beslutna att behandla alla inkomna klagomål snabbt, effektivt och på ett omsorgsfullt sätt. Vår klagomålsansvarige ska så snart som möjligt, och senast inom 14 dagar, skriftligen meddela dig sin bedömning av ditt klagomål.

Skulle du ändå inte vara nöjd med hanteringen kan du som konsument få rådgivning i frågor som rör vår hantering genom att kontakta Konsumenternas Försäkringsbyrå. De kan kontaktas via www.konsumenternas.se, skriftligen till Konsumenternas Försäkringsbyrå, Box 24215, 104 51 Stockholm eller via telefon 08-22 58 00. Den kommunala konsumentvägledningen kan också vara behjälplig med råd kring ditt ärende.

Klagomålshantering

Klagomål gällande Kommunassurans handläggning framförs till bolagets VD, Anders Ramäng: anders.ramang@ksfab.se

För allmänna frågor

info@ksfab.se