Egendomsskador

Med egendomsskador menas skador som uppstår på kommunens egendom.