Annan skada

Om din skada inte passar i någon av kategorierna på denna sida är du välkommen att kontakta oss på Kommunassurans via skador@ksfab.se eller 040-611 22 00 för mer information.