Ansvarsskada

Med ansvarsskador avses kommunens och Kommunassurans ärende efter att kommunen har mottagit ett skadeståndskrav från någon annan.