Kommunassurans söker skadeansvarig

Om Kommunassurans

Kommunassurans är ett kommunsektorinternt försäkringsbolag med kontor i centrala Malmö. Vårt uppdrag är uteslutande att biträda våra delägare – en fjärdedel av landets kommuner – i risk- och försäkringsfrågor. Verksamheten bedrivs därför inte med vinstsyfte.

En stor del av vår verksamhet är utlagd till konsulter, vilket gör att vi är en liten organisation. Att vi är en liten organisation medför att alla medarbetare har möjlighet till inflytande och att vi hjälper varandra även över de traditionella organisationsgränserna i ett försäkringsbolag.

Om tjänsten

Arbetet som skadeansvarig hos Kommunassurans är bredare än titeln kanske indikerar. Som skadeansvarig ansvarar du för att hålla ihop all handläggning av skadeärenden som sker internt och externt, men du har även självständigt ansvar för handläggning av enskilda skadeärenden (egendomsskador och/eller ansvarsskador) och andra ärenden där vi bistår våra ägarkommuner. Du deltar även i villkorsutveckling och biträder, tillsammans med övriga kollegor i bolaget, delägarkommunerna i risk- och försäkringsfrågor generellt. Vi genomför även utbildningar med våra ägarkommuners tjänstepersoner och vissa sådana utbildningstillfällen är säkerligen du som skadeansvarig mest lämpad att hålla i.

Om dig

Vi önskar att du som vår nya kollega har följande erfarenhet och egenskaper.

  • Egen erfarenhet av skadereglering hos försäkringsbolag eller skadekonsult, med antingen egendomsskador eller ansvarsskador. Gärna även erfarenhet av arbetsledning inom området.
  • Erfarenhet från (eller med) offentlig sektor (kommun, förbund/bolag, region, myndighet) är meriterande.
  • Akademisk utbildning med juridisk eller teknisk inriktning, eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt.
  • Vi ser gärna att du – på samma sätt som vi som arbetar i bolaget i dag – motiveras av att arbetsuppgifterna i smått och stort syftar till att säkerställa att kundernas situation blir så bra som möjligt.

Om rekryteringsprocessen

Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta VD Anders Ramäng (040-611 24 50).

Välkommen med din ansökan senast den 24 maj 2024 (skickas till anders.ramang@ksfab.se).

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till vilka kanaler vi önskar använda. Vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare, rekryteringssajter och liknande.

Kommunassurans medlem i Kommunförsäkringsföreningen

Under 2023 bildade de fem kommunsektorinterna försäkringsbolagen Göta Lejon (Göteborgs stad), Kommunassurans, S:t Erik (Stockholms stad), Stockholmsregionens Försäkring och Svenska Kommun Försäkrings (ett tiotal kommuner, varav en i Norge) en gemensam branschorganisation. Som en av grundarna är Kommunassurans självfallet medlem i föreningen.

Kommunförsäkringsföreningen är en samarbetsorganisation för de fem svenska kommunägda försäkringsbolagen – Försäkrings AB Göta Lejon, Kommunassurans Försäkring AB, S:t Erik Försäkrings AB, Stockholmsregionens Försäkring AB och Svenska Kommun Försäkring AB.

Föreningens ändamål är att främja och tillvarata medlemmarnas och deras ägares gemensamma intressen.

För ändamålet har föreningen bland annat att belysa gemensamma ståndpunkter och vara remissinstans i försäkringsfrågor samt att verka för kompetensutveckling i försäkringsfrågor inom medlemmarnas och ägarnas verksamhetsområden.

Studentmedarbetare till vårt kontor i Malmö

Kommunassurans är ett kommunsektorinternt försäkringsbolag med mer än var fjärde svensk kommun som delägare. Eftersom vi är ett internt försäkringsbolag har vi inget annat uppdrag än att se till att kundernas risksituation är optimal och vi arbetar därför på riktigt för kundernas bästa.

Vi söker dig som läser en utbildning inom juridik, brandteknik/riskhantering eller ekonomi och som har kommit några terminer in i dina studier.

Eftersom vi är en liten organisation kommer du snabbt att få förståelse för ett försäkringsbolags hela verksamhet, så ett arbete hos Kommunassurans under studietiden hoppas vi blir en värdefull erfarenhet. Kommunassurans är dessutom i en tillväxtfas, vilket gör att det kan finnas möjlighet till fortsatt arbete efter studierna.

Du kommer att arbeta kontorstid hos oss, nära Gustav Adolfs torg i Malmö. Vi ser framför oss att du arbetar hos oss några timmar i veckan under terminstid (cirka 10-15 timmar per vecka) och mer än så under sommarperioden, men eftersom vi förstår att du har obligatoriska moment inom utbildningen och andra studierelaterade åtaganden finns stor möjlighet till flexibilitet med schemaplaneringen och omfattningen.

Det närmare arbetsinnehållet beror delvis på vilken studieinriktning du har, men innefattar handläggning av enklare ärenden inom både risk-/försäkringsområdet och skadeområdet.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta
VD Anders Ramäng, anders.ramang@ksfab.se, 040-611 24 50 eller
risk- och brandingenjör Martin Möller, martin.moller@ksfab.se, 040-611 23 37.

Välkommen med din ansökan (inkl. CV) via VD:s mailadress (ref. K2024.0017). Anställning sker så snart rätt kandidat och vi har hittat varandra.

Kinda kommun ny delägarkommun

Kommunassurans har nöjet att meddela att Kinda kommun har anslutit till delägargruppen. Kinda kommun ligger i södra Östergötland och anslöt till Kommunassurans genom kommunfullmäktiges beslut i slutet av december. Varmt välkomna!

Ägarsamråd förmiddagen 7 december

Eftersom Kommunassurans har ägarsamråd under förmiddagen den 7 december 2023 är växeln stängd. Välkommen åter efter lunch.

Flytt av Kommunassurans kontor

Den 27 oktober 2023 flyttar Kommunassurans kontoret i Malmö till nya lokaler. Vi kommer framöver att finnas på Grynbodgatan 14 på Gamla Väster (nära Gustav Adolfs torg). Under flyttdagen den 27 oktober håller vi kontoret stängt, men bevakning av telefoni och e-post sker för akuta situationer.

Kommunassurans har nytt företagsnamn

Ägarkommunernas beslut om att Kommunassurans fulla företagsnamn ska justeras till Kommunassurans Försäkring AB har nu godkänts av myndigheterna och är därmed genomfört. Namnjusteringen införs gradvis i verksamheten, vilket innebär att det utfasade företagsnamnet kan förekomma ytterligare en kort period. Till vardags skriver vi sedan länge enbart Kommunassurans. Bolagets organisationsnummer är självfallet inte ändrat.

Bolagets ändring av företagsnamn uppmärksammades av branschmedia/Sak&Liv i november 2023.

Kommunassurans nya ekonomichef Stefan Andersson har nu börjat

Kommunassurans har glädjen att meddela att vår nye ekonomichef och vVD Stefan Andersson har tillträtt sin tjänst i det kommunsektorinterna försäkringsbolaget. Stefan är civilekonom och har en bakgrund från såväl kommunal-, privat- som ideell sektor. Vi riktar ett varmt välkommen till Stefan och ser fram mot att fortsätta utveckla verksamheten tillsammans!

Vi tackar samtidigt avgående ekonomichef/vVD Per-Olof Derborn för hans mycket betydande insatser för bolaget genom många år. Per-Olof kommer att vara kvar hos oss under en tid och ansvarar för försäkringsbolagets placeringar, som i dagens räntesituation kräver ökat fokus.

Hjälp oss både att välkomna Stefan och att tacka P-O för hans insatser så långt!

Ann-Louise Möller ny kundansvarig hos Kommunassurans

Nu när höstterminen startar upp är vi i Kommunassurans väldigt glada att kunna berätta att vi utökar vårt kundansvarsteam med Ann-Louise Möller. Ann-Louise har bakgrund som försäkringsförmedlare med mångårigt fokus på offentlig verksamhet och är därför välkänd av många av våra delägare. Hon har även tidigare erfarenhet från försäkringsbolag. Efter några år i Stockholm är Ann-Louise nu tillbaka i Skåne och arbetar från Kommunassurans Malmökontor, där hon redan har börjat.

Hjälp oss således att välkomna Ann-Louise till oss i Kommunassurans och det viktiga kommunsektorinterna risk- och försäkringsarbetet!

Årsstämma 2022, den 12 maj i Malmö

Delägarkommunerna i Kommunassurans har nu mottagit kallelse till årsstämman 2022. Vi ser fram mot att välkomna ombud och övriga deltagare till Malmö den 12 maj 2022!

Poströstning är även i år en möjlighet. Poströstningsformuläret är utskickat tillsammans med kallelsen, men finns även för nedladdning här på hemsidan.