Kommunassurans har nytt företagsnamn

Ägarkommunernas beslut om att Kommunassurans fulla företagsnamn ska justeras till Kommunassurans Försäkring AB har nu godkänts av myndigheterna och är därmed genomfört. Namnjusteringen införs gradvis i verksamheten, vilket innebär att det utfasade företagsnamnet kan förekomma ytterligare en kort period. Till vardags skriver vi sedan länge enbart Kommunassurans. Bolagets organisationsnummer är självfallet inte ändrat.

Bolagets ändring av företagsnamn uppmärksammades av branschmedia/Sak&Liv i november 2023.