Försäkring av allmän va-anläggning (ny chans 4 juni!)

Du behöver logga in för att se innehållet på den här sidan.

Kommunassurans söker skadeansvarig

Om Kommunassurans

Kommunassurans är ett kommunsektorinternt försäkringsbolag med kontor i centrala Malmö. Vårt uppdrag är uteslutande att biträda våra delägare – en fjärdedel av landets kommuner – i risk- och försäkringsfrågor. Verksamheten bedrivs därför inte med vinstsyfte.

En stor del av vår verksamhet är utlagd till konsulter, vilket gör att vi är en liten organisation. Att vi är en liten organisation medför att alla medarbetare har möjlighet till inflytande och att vi hjälper varandra även över de traditionella organisationsgränserna i ett försäkringsbolag.

Om tjänsten

Arbetet som skadeansvarig hos Kommunassurans är bredare än titeln kanske indikerar. Som skadeansvarig ansvarar du för att hålla ihop all handläggning av skadeärenden som sker internt och externt, men du har även självständigt ansvar för handläggning av enskilda skadeärenden (egendomsskador och/eller ansvarsskador) och andra ärenden där vi bistår våra ägarkommuner. Du deltar även i villkorsutveckling och biträder, tillsammans med övriga kollegor i bolaget, delägarkommunerna i risk- och försäkringsfrågor generellt. Vi genomför även utbildningar med våra ägarkommuners tjänstepersoner och vissa sådana utbildningstillfällen är säkerligen du som skadeansvarig mest lämpad att hålla i.

Om dig

Vi önskar att du som vår nya kollega har följande erfarenhet och egenskaper.

  • Egen erfarenhet av skadereglering hos försäkringsbolag eller skadekonsult, med antingen egendomsskador eller ansvarsskador. Gärna även erfarenhet av arbetsledning inom området.
  • Erfarenhet från (eller med) offentlig sektor (kommun, förbund/bolag, region, myndighet) är meriterande.
  • Akademisk utbildning med juridisk eller teknisk inriktning, eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt.
  • Vi ser gärna att du – på samma sätt som vi som arbetar i bolaget i dag – motiveras av att arbetsuppgifterna i smått och stort syftar till att säkerställa att kundernas situation blir så bra som möjligt.

Om rekryteringsprocessen

Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta VD Anders Ramäng (040-611 24 50).

Välkommen med din ansökan senast den 24 maj 2024 (skickas till anders.ramang@ksfab.se).

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till vilka kanaler vi önskar använda. Vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare, rekryteringssajter och liknande.

Försäkring av allmän va-anläggning

Du behöver logga in för att se innehållet på den här sidan.

Försäkring av höga trähus

Du behöver logga in för att se innehållet på den här sidan.

Kommunassurans medlem i Kommunförsäkringsföreningen

Under 2023 bildade de fem kommunsektorinterna försäkringsbolagen Göta Lejon (Göteborgs stad), Kommunassurans, S:t Erik (Stockholms stad), Stockholmsregionens Försäkring och Svenska Kommun Försäkrings (ett tiotal kommuner, varav en i Norge) en gemensam branschorganisation. Som en av grundarna är Kommunassurans självfallet medlem i föreningen.

Kommunförsäkringsföreningen är en samarbetsorganisation för de fem svenska kommunägda försäkringsbolagen – Försäkrings AB Göta Lejon, Kommunassurans Försäkring AB, S:t Erik Försäkrings AB, Stockholmsregionens Försäkring AB och Svenska Kommun Försäkring AB.

Föreningens ändamål är att främja och tillvarata medlemmarnas och deras ägares gemensamma intressen.

För ändamålet har föreningen bland annat att belysa gemensamma ståndpunkter och vara remissinstans i försäkringsfrågor samt att verka för kompetensutveckling i försäkringsfrågor inom medlemmarnas och ägarnas verksamhetsområden.

Studentmedarbetare till vårt kontor i Malmö

Kommunassurans är ett kommunsektorinternt försäkringsbolag med mer än var fjärde svensk kommun som delägare. Eftersom vi är ett internt försäkringsbolag har vi inget annat uppdrag än att se till att kundernas risksituation är optimal och vi arbetar därför på riktigt för kundernas bästa.

Vi söker dig som läser en utbildning inom juridik, brandteknik/riskhantering eller ekonomi och som har kommit några terminer in i dina studier.

Eftersom vi är en liten organisation kommer du snabbt att få förståelse för ett försäkringsbolags hela verksamhet, så ett arbete hos Kommunassurans under studietiden hoppas vi blir en värdefull erfarenhet. Kommunassurans är dessutom i en tillväxtfas, vilket gör att det kan finnas möjlighet till fortsatt arbete efter studierna.

Du kommer att arbeta kontorstid hos oss, nära Gustav Adolfs torg i Malmö. Vi ser framför oss att du arbetar hos oss några timmar i veckan under terminstid (cirka 10-15 timmar per vecka) och mer än så under sommarperioden, men eftersom vi förstår att du har obligatoriska moment inom utbildningen och andra studierelaterade åtaganden finns stor möjlighet till flexibilitet med schemaplaneringen och omfattningen.

Det närmare arbetsinnehållet beror delvis på vilken studieinriktning du har, men innefattar handläggning av enklare ärenden inom både risk-/försäkringsområdet och skadeområdet.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta
VD Anders Ramäng, anders.ramang@ksfab.se, 040-611 24 50 eller
risk- och brandingenjör Martin Möller, martin.moller@ksfab.se, 040-611 23 37.

Välkommen med din ansökan (inkl. CV) via VD:s mailadress (ref. K2024.0017). Anställning sker så snart rätt kandidat och vi har hittat varandra.

Onlineanmälan av skador

Du behöver logga in för att se innehållet på den här sidan.

Information om försäkring vid praktik – ny möjlighet!

Du behöver logga in för att se innehållet på den här sidan.

Information om praktik och praoklausulen

Du behöver logga in för att se innehållet på den här sidan.

Kinda kommun ny delägarkommun

Kommunassurans har nöjet att meddela att Kinda kommun har anslutit till delägargruppen. Kinda kommun ligger i södra Östergötland och anslöt till Kommunassurans genom kommunfullmäktiges beslut i slutet av december. Varmt välkomna!