Försäkring av allmän va-anläggning (nu även bilder från möte)

Du behöver logga in för att se innehållet på den här sidan.

Försäkring av höga trähus

Du behöver logga in för att se innehållet på den här sidan.

Kommunassurans medlem i Kommunförsäkringsföreningen

Under 2023 bildade de fem kommunsektorinterna försäkringsbolagen Göta Lejon (Göteborgs stad), Kommunassurans, S:t Erik (Stockholms stad), Stockholmsregionens Försäkring och Svenska Kommun Försäkrings (ett tiotal kommuner, varav en i Norge) en gemensam branschorganisation. Som en av grundarna är Kommunassurans självfallet medlem i föreningen.

Kommunförsäkringsföreningen är en samarbetsorganisation för de fem svenska kommunägda försäkringsbolagen – Försäkrings AB Göta Lejon, Kommunassurans Försäkring AB, S:t Erik Försäkrings AB, Stockholmsregionens Försäkring AB och Svenska Kommun Försäkring AB.

Föreningens ändamål är att främja och tillvarata medlemmarnas och deras ägares gemensamma intressen.

För ändamålet har föreningen bland annat att belysa gemensamma ståndpunkter och vara remissinstans i försäkringsfrågor samt att verka för kompetensutveckling i försäkringsfrågor inom medlemmarnas och ägarnas verksamhetsområden.

Studentmedarbetare till vårt kontor i Malmö

Kommunassurans är ett kommunsektorinternt försäkringsbolag med mer än var fjärde svensk kommun som delägare. Eftersom vi är ett internt försäkringsbolag har vi inget annat uppdrag än att se till att kundernas risksituation är optimal och vi arbetar därför på riktigt för kundernas bästa.

Vi söker dig som läser en utbildning inom juridik, brandteknik/riskhantering eller ekonomi och som har kommit några terminer in i dina studier.

Eftersom vi är en liten organisation kommer du snabbt att få förståelse för ett försäkringsbolags hela verksamhet, så ett arbete hos Kommunassurans under studietiden hoppas vi blir en värdefull erfarenhet. Kommunassurans är dessutom i en tillväxtfas, vilket gör att det kan finnas möjlighet till fortsatt arbete efter studierna.

Du kommer att arbeta kontorstid hos oss, nära Gustav Adolfs torg i Malmö. Vi ser framför oss att du arbetar hos oss några timmar i veckan under terminstid (cirka 10-15 timmar per vecka) och mer än så under sommarperioden, men eftersom vi förstår att du har obligatoriska moment inom utbildningen och andra studierelaterade åtaganden finns stor möjlighet till flexibilitet med schemaplaneringen och omfattningen.

Det närmare arbetsinnehållet beror delvis på vilken studieinriktning du har, men innefattar handläggning av enklare ärenden inom både risk-/försäkringsområdet och skadeområdet.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta
VD Anders Ramäng, anders.ramang@ksfab.se, 040-611 24 50 eller
risk- och brandingenjör Martin Möller, martin.moller@ksfab.se, 040-611 23 37.

Välkommen med din ansökan (inkl. CV) via VD:s mailadress (ref. K2024.0017). Anställning sker så snart rätt kandidat och vi har hittat varandra.

Onlineanmälan av skador

Du behöver logga in för att se innehållet på den här sidan.

Information om försäkring vid praktik – ny möjlighet!

Du behöver logga in för att se innehållet på den här sidan.

Information om praktik och praoklausulen

Du behöver logga in för att se innehållet på den här sidan.

Kinda kommun ny delägarkommun

Kommunassurans har nöjet att meddela att Kinda kommun har anslutit till delägargruppen. Kinda kommun ligger i södra Östergötland och anslöt till Kommunassurans genom kommunfullmäktiges beslut i slutet av december. Varmt välkomna!

Ägarsamråd förmiddagen 7 december

Eftersom Kommunassurans har ägarsamråd under förmiddagen den 7 december 2023 är växeln stängd. Välkommen åter efter lunch.

Nya skadeanmälningsblanketter

Du behöver logga in för att se innehållet på den här sidan.