Studentmedarbetare till vårt kontor i Malmö

Kommunassurans är ett kommunsektorinternt försäkringsbolag med mer än var fjärde svensk kommun som delägare. Eftersom vi är ett internt försäkringsbolag har vi inget annat uppdrag än att se till att kundernas risksituation är optimal och vi arbetar därför på riktigt för kundernas bästa.

Vi söker dig som läser en utbildning inom juridik, brandteknik/riskhantering eller ekonomi och som har kommit några terminer in i dina studier.

Eftersom vi är en liten organisation kommer du snabbt att få förståelse för ett försäkringsbolags hela verksamhet, så ett arbete hos Kommunassurans under studietiden hoppas vi blir en värdefull erfarenhet. Kommunassurans är dessutom i en tillväxtfas, vilket gör att det kan finnas möjlighet till fortsatt arbete efter studierna.

Du kommer att arbeta kontorstid hos oss, nära Gustav Adolfs torg i Malmö. Vi ser framför oss att du arbetar hos oss några timmar i veckan under terminstid (cirka 10-15 timmar per vecka) och mer än så under sommarperioden, men eftersom vi förstår att du har obligatoriska moment inom utbildningen och andra studierelaterade åtaganden finns stor möjlighet till flexibilitet med schemaplaneringen och omfattningen.

Det närmare arbetsinnehållet beror delvis på vilken studieinriktning du har, men innefattar handläggning av enklare ärenden inom både risk-/försäkringsområdet och skadeområdet.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta
VD Anders Ramäng, anders.ramang@ksfab.se, 040-611 24 50 eller
risk- och brandingenjör Martin Möller, martin.moller@ksfab.se, 040-611 23 37.

Välkommen med din ansökan (inkl. CV) via VD:s mailadress (ref. K2024.0017). Anställning sker så snart rätt kandidat och vi har hittat varandra.