Kommunassurans medlem i Kommunförsäkringsföreningen

Under 2023 bildade de fem kommunsektorinterna försäkringsbolagen Göta Lejon (Göteborgs stad), Kommunassurans, S:t Erik (Stockholms stad), Stockholmsregionens Försäkring och Svenska Kommun Försäkrings (ett tiotal kommuner, varav en i Norge) en gemensam branschorganisation. Som en av grundarna är Kommunassurans självfallet medlem i föreningen.

Kommunförsäkringsföreningen är en samarbetsorganisation för de fem svenska kommunägda försäkringsbolagen – Försäkrings AB Göta Lejon, Kommunassurans Försäkring AB, S:t Erik Försäkrings AB, Stockholmsregionens Försäkring AB och Svenska Kommun Försäkring AB.

Föreningens ändamål är att främja och tillvarata medlemmarnas och deras ägares gemensamma intressen.

För ändamålet har föreningen bland annat att belysa gemensamma ståndpunkter och vara remissinstans i försäkringsfrågor samt att verka för kompetensutveckling i försäkringsfrågor inom medlemmarnas och ägarnas verksamhetsområden.