Kommunassurans nya ekonomichef Stefan Andersson har nu börjat

Kommunassurans har glädjen att meddela att vår nye ekonomichef och vVD Stefan Andersson har tillträtt sin tjänst i det kommunsektorinterna försäkringsbolaget. Stefan är civilekonom och har en bakgrund från såväl kommunal-, privat- som ideell sektor. Vi riktar ett varmt välkommen till Stefan och ser fram mot att fortsätta utveckla verksamheten tillsammans!

Vi tackar samtidigt avgående ekonomichef/vVD Per-Olof Derborn för hans mycket betydande insatser för bolaget genom många år. Per-Olof kommer att vara kvar hos oss under en tid och ansvarar för försäkringsbolagets placeringar, som i dagens räntesituation kräver ökat fokus.

Hjälp oss både att välkomna Stefan och att tacka P-O för hans insatser så långt!