Kommunassurans nya ekonomichef Stefan Andersson har nu börjat

Kommunassurans har glädjen att meddela att vår nye ekonomichef och vVD Stefan Andersson har tillträtt sin tjänst i det kommunsektorinterna försäkringsbolaget. Stefan är civilekonom och har en bakgrund från såväl kommunal-, privat- som ideell sektor. Vi riktar ett varmt välkommen till Stefan och ser fram mot att fortsätta utveckla verksamheten tillsammans!

Vi tackar samtidigt avgående ekonomichef/vVD Per-Olof Derborn för hans mycket betydande insatser för bolaget genom många år. Per-Olof kommer att vara kvar hos oss under en tid och ansvarar för försäkringsbolagets placeringar, som i dagens räntesituation kräver ökat fokus.

Hjälp oss både att välkomna Stefan och att tacka P-O för hans insatser så långt!

Årsstämma 2018-05-17

Du behöver logga in för att se innehållet på den här sidan.

Årsstämma 2017-06-15

Du behöver logga in för att se innehållet på den här sidan.

Årsstämma i KSFAB 2016-05-10

Du behöver logga in för att se innehållet på den här sidan.

Ägarsamråd i KSFAB

Du behöver logga in för att se innehållet på den här sidan.

Årsstämma i KSFAB 2015-05-07

Du behöver logga in för att se innehållet på den här sidan.

Ägarsamråd 2014-11-27

Du behöver logga in för att se innehållet på den här sidan.

Årsstämma i KSFAB 2014-05-06

Du behöver logga in för att se innehållet på den här sidan.

Kund- & Ägarundersökning våren 2014

Du behöver logga in för att se innehållet på den här sidan.

Ägarsamråd 2013-11-21

Du behöver logga in för att se innehållet på den här sidan.