Nya skadeanmälningsblanketter

Kommunassurans skadeanmälningsblanketter har uppdaterats till ny version. De nya blanketterna finns i word-version för ifyllnad direkt på dator samt i pdf-version för utskrift innan ifyllnad för hand. Se närmare under Vid skada. Du som är anställd i en kommun eller kommunkoncern bör logga in på webbplatsen (längst upp till höger) för att ta del av all information.

Egendomsskada

Ansvarsskada

Patientskada

Arbete pågår för att ytterligare förenkla processen vid anmälan av skada. Mer information följer.