Ekonomi

I flikarna nedan finns årsredovisningar för de år som Kommunassurans har varit verksamt.

Enligt Solvens II-regelverket ska försäkringsföretag offentliggöra uppgifter om företagets solvens och finansiella ställning. I flikarna nedan finns även Kommunassurans Solvens- och verksamhetsrapport (SFCR) för respektive år.

Vänligen notera att Kommunassurans under verksamhetsåret 2023 bytte företagsnamn från Kommunassurans Syd Försäkrings AB till Kommunassurans Försäkring AB. Det är dock fortfarande samma juridiska person.

🇬🇧 Please find the Kommunassurans Statutory Annual Report (”Årsredovisning” in Swedish) and the Kommunassurans Solvency and Financial Condition Report (SFCR) for each year in the tabs below. Please note that the company namn of Kommunassurans was adjusted during year 2023 from Kommunassurans Syd Försäkrings AB to Kommunassurans Försäkring AB. It is nevertheless the same legal entity.