Ekonomi

I flikarna nedan finns årsredovisningar för de år bolaget har varit verksamt.

Enligt Solvens II-regelverket ska försäkringsföretag offentliggöra uppgifter om företagets solvens och finansiella ställning. I flikarna nedan finns även Kommunassurans Solvens- och verksamhetsrapport (SFCR) för respektive år.

🇬🇧 Please find the Kommunassurans annual report (”årsredovisning” in Swedish) and the Kommunassurans SFCR for each year in the tabs below.