Tillgänglighetsredogörelse

Kommunassurans Försäkring AB står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur webbplatsen kommunassurans.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Exempelvis kan PDF:er som är tillgängliga under sektionen ”Arkiv” inte vara helt tillgängliga.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från kommunassurans.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss på nedanstående sätt. Svarstiden är normalt en dag för e-postmeddelanden.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss enligt något av ovanstående sätt så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

På grund av webbplatsens ålder, storlek och antalet redaktörer har vi inte någon detaljerad bild över vad som brister och var vi har bristerna. Det finns ingen tidsplan för när innehållet ska vara tillgängligt, men vi jobbar kontinuerligt med att försöka få webbplatsen mer tillgänglig.

Oskäligt betungande anpassning

Kommunassurans åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för PDF:er i segmentet ”Arkiv” där exempelvis bilder inte är tillgänglighetsanpassade.

Hur vi testat webbplatsen

Svenska Webbredaktörerna AB har gjort en oberoende granskning av kommunassurans.se. En del av den granskningen har varit att testa sajten via riktlinjer från Webbriktlinjer.se samt SiteImprove.com.

Den senaste interna bedömningen hos Kommunassurans avseende tillgänglighet gjordes den 20 november 2023. Senaste externa bedömningen gjordes den 22 juni 2020.

Webbplatsen publicerades 2005.

Kontaktformulär

Använd nedanstående kontaktformulär för att anmäla kommentarer om brister i vår tillgänglighet.

    Jag har hittat material på er webbplats som inte är tillgängligt och som jag tycker ni ska åtgärda.

    Jag vill beställa material som ligger kommunens webbplats och som inte är tillgängligt, men jag vill ha det i tillgänglig form.