Nya brandskyddsregler


Nya brandskyddsregler fr.o.m. 2011-10-01

2011-09-29

Den 1 oktober 2011 kommer Boverkets reviderade brandskyddsregler att börja gälla. Förändringarna innebär förbättringar av brandskyddet inom utsatta grupper och att det anpassas efter skyddsbehovet samt att kravnivån är förtydligad.

Mer information

• Boverkets sida om brandskydd www.boverket.se/brandskydd »

• EU-anmälda regler finns på www.boverket.se/Bygga–forvalta »

Nyheter

• Nytt BBR avsnitt 5

• Nya ändringsregler i BBR

• Uppdaterad regelsamling med t.ex. läsanvisningar

• Allmänna råd om analytisk dimensionering

Tidsplan

• Ikraftträdande 1 oktober 2011

• Övergångstid till 1 oktober 2012 

Tillbaka »