Uppdatering Kommunvillkor

2013-06-18
Fr o m den 1 juli 2013 kommer vi att börja reglera skador efter ett uppdaterat villkor ”Allmänna Villkor Egendom Uppdateringsversion 130701”. Detta villkor omfattar samtliga försäkringstagare från den 1 juli. Villkoret innehåller både förbättringar och förtydliganden, men gäller inte rektroaktivt.

Det ersatta villkoret ”Allmänna Villkor Egendom 2009-09-03” ersätter dock försäkringstagaren för uppkommen skada som skulle ha varit ersättningsbar för försäkring utfärdad för året 2013-01-01–2013-12-31, men som inte omfattas eller är annars exkluderad under Kommunassurans Syds nya villkor. För skada enligt det gamla villkoret gäller att det åligger försäkringstagaren att visa på vilka grunder ersättning skulle ha kunnat erhållas under tidigare års villkor. Det uppdaterade villkoret i pdf-format kan hämtas via denna länk
pdf Allmänna Villkor Egendom Uppdateringsversion 2013-07-01 »