Ny VD

2019-08-05

Efter drygt åtta år som VD för Kommunassurans Syd Försäkrings AB har Mats Ekbäck valt att avgå med ålderns rätt och lämnade den 1 augusti 2019 över stafettpinnen till Anders Ramäng.
Anders Ramäng har en mångårig bakgrund från försäkringsbranschen och har senast arbetat flera år som advokat. Han har erfarenhet av olika produktlinjer på specialist- och ledarnivå och har även arbetat med compliancefrågor.