KSFAB Årsstämma 2020

2020-05-20
KSFAB Årsstämma 2020
Stämman hölls den 7 maj på Malmö Börshus med deltagare både fysiskt på plats och digitalt.
Protokollet från stämman samt övriga dokument, finns under Arkiv.