Årsstämma

2021-03-26
Årsstämma

Årsstämman kommer att hållas digitalt den 12 maj kl 10.00 – 12.00. Kallelse kommer snart.

Tillägg:

Kallelsen är utskickad till kommunledningskansli samt ekonomichef i respektive kommun. Bilagor inkl. poströstningsformulär finns via länk på sidan 2 i kallelsen. Poströstningsformuläret kan även hämtas här.