Utveckling av Kommunassurans webbplats

Det pågår för närvarande utvecklingsarbete på Kommunassurans webbplats. Om det i mellantiden inte fungerar att logga in på webbplatsen kan skadeanmälningsblanketterna hämtas här:

Egendomsskada

Ansvarsskada

Patientskada