Ansvarsvillkor

2014-05-14   Ansvarsvillkor
Fr.o.m. den 1 juli 2014 kommer vi att tillämpa ett nytt Ansvarsvillkor, vilket annonserades ut under hösten 2013. Hela villkoret finns att hämta om du klickar på ”Läs mer»”

Ökade premienivåer i sakförsäkringsbranschen

2014-04-23
Ökade premienivåer i sakförsäkringsbranschen
En branschtidning noterar att premienivåerna för sakförsäkringar stigit de senaste 3 månaderna och de flesta bolag är optimistiska inför fortsatta premiehöjningar. KSFAB har för närvarande inga sådan planer.
Källa: Risk & Försäkring nr 5/14 sid 14

Kund- & Ägarundersökning våren 2014

2014-04-01
KSFAB har gjort en ny Kund-& Ägarundersökning under våren 2014. Den kan ni titta på under Arkiv 2014-03-25 Kund- & Ägarundersökning våren 2014 »

Årsstämma i KSFAB den 6 maj 2014

2014-03-26   Årsstämma den 6 maj 2014 på AF-Borgen, Lund
Den 6 maj 2014 mellan kl 10-12 höll KSFAB årsstämma på AF-Borgen i Lund. Kallelse med årsredovisning och bilagor har skickats till delägarkommunernas utsedda ombud den 1 april 2014. Mail har skickats till Kommunstyrelserna. Handlingar finns  att hämta nedan. Klicka på länkarna.   Se vidare information och protokoll på ARKIV

Läs mer

Road Shows

2014-02-27
KSFAB erbjuder nu sina försäkringskunder s.k. ”Road Shows”, där vi besöker intresserade kommuner och på plats har seminarier om 1-2 timmar i olika ämnen och för olika yrkesgrupper i kommunen.

Hultsfreds kommun

2013-12-18 Välkommen
Vi önskar vår nya delägare Hultsfreds kommun välkommen fr.o.m. den 1 december 2013!

Gör en julkoll på skolan

2013-12-12 Gör en julkoll på skolan!
Snart är det jullov och då ökar risken för anlagd brand, skadegörelse och inbrott i våra skolor. Allt går inte att förhindra, men man kan genom några enkla åtgärder minska risken. I länkade pdf-fil finns en checklista med tips på saker som skolorna kan kontrollera innan de stänger för julfirande.

Allmänna villkor Ansvar 140701

2013-12-11 Uppdaterade Ansvarsvillkor
Fr.o.m. 1 juli 2014 kommer ett uppdaterat Ansvarsvillkor att gälla ”Allmänna villkor Ansvar 140701” och detta meddelas nu
6 månader före lansering. Villkorsuppdateringen har varit ute på remiss och slutjusteringar har just gjorts. Uppdateringen innebär inga försämringar utan mestadels förtydliganden och finjusteringar.

Rutiner och nya blanketter

2013-11-05     Rutiner och nya blanketter!
Att hantera egendomsskador och att bemöta skadeståndsyrkande på rätt sätt kan göra såväl ekonomisk som effektivitetsskillnad för både kommunen och försäkringsbolaget. Ta gärna del av våra nyframtagna förslag på rutiner!
Klicka här!»

OffSäks utbildning

2013-11-05
KSFABs delägare får 20 % rabatt på OffSÄKS utbildningar!
KSFAB är numera företagsmedlem i OffSÄK, föreningen för säkerhet och trygghet i offentlig verksamhet. Som ett led i detta har KSFAB förhandlat fram 20 % rabatt för sina delägare på OffSÄKs utbildningar.
Erbjudandet gäller vid bokningar senast den 31/1 2014. Uppge att du är delägare i KSFAB när du bokar utbildningen via kansli@offsak.se