Road Shows

2014-02-27
KSFAB erbjuder nu sina försäkringskunder s.k. ”Road Shows”, där vi besöker intresserade kommuner och på plats har seminarier om 1-2 timmar i olika ämnen och för olika yrkesgrupper i kommunen.

Hultsfreds kommun

2013-12-18 Välkommen
Vi önskar vår nya delägare Hultsfreds kommun välkommen fr.o.m. den 1 december 2013!

Gör en julkoll på skolan

2013-12-12 Gör en julkoll på skolan!
Snart är det jullov och då ökar risken för anlagd brand, skadegörelse och inbrott i våra skolor. Allt går inte att förhindra, men man kan genom några enkla åtgärder minska risken. I länkade pdf-fil finns en checklista med tips på saker som skolorna kan kontrollera innan de stänger för julfirande.

Allmänna villkor Ansvar 140701

2013-12-11 Uppdaterade Ansvarsvillkor
Fr.o.m. 1 juli 2014 kommer ett uppdaterat Ansvarsvillkor att gälla ”Allmänna villkor Ansvar 140701” och detta meddelas nu
6 månader före lansering. Villkorsuppdateringen har varit ute på remiss och slutjusteringar har just gjorts. Uppdateringen innebär inga försämringar utan mestadels förtydliganden och finjusteringar.

Ägarsamråd 2013-11-21 i Hässleholm

2013-11-01
Ägarsamråd i KSFAB för våra delägarkommuner har ägt rum torsdagen den 21 november 2013 i Hässleholms Kulturhus. Alla handlingar finns att hämta i pdf-format här nedan.
Kallelsen har skickats per mail den 28 augusti 2013 till Kommunstyrelserna i våra delägarkommuner.

Läs mer

Rutiner och nya blanketter

2013-11-05     Rutiner och nya blanketter!
Att hantera egendomsskador och att bemöta skadeståndsyrkande på rätt sätt kan göra såväl ekonomisk som effektivitetsskillnad för både kommunen och försäkringsbolaget. Ta gärna del av våra nyframtagna förslag på rutiner!
Klicka här!»

OffSäks utbildning

2013-11-05
KSFABs delägare får 20 % rabatt på OffSÄKS utbildningar!
KSFAB är numera företagsmedlem i OffSÄK, föreningen för säkerhet och trygghet i offentlig verksamhet. Som ett led i detta har KSFAB förhandlat fram 20 % rabatt för sina delägare på OffSÄKs utbildningar.
Erbjudandet gäller vid bokningar senast den 31/1 2014. Uppge att du är delägare i KSFAB när du bokar utbildningen via kansli@offsak.se

En trevlig artikel om bolaget

2013-09-11   En trevlig artikel om bolaget!
Klicka här för att läsa artikeln:
http://hd.se/klippan/2013/08/16/klippan-valjer-billigare/

Välkommen!

2013-09-04     Välkommen!
Vi vill önska vår nya medarbetare Marie Louise Arendt välkommen till oss på Kommunassurans!
Marie Louise kommer att arbeta som vår Risk- och Säkerhetsrådgivare och arbetar en dag i veckan. Hon kommer att besöka våra delägarkommuner. Ni kan nå henne på mail: ml.arendt@ksfab.se   mobil: 0703-57 63 65

Seminarium september 2013

2013-09-12
Torsdagen den 12 september 2013 höll vi ett mycket bra Seminarium om ”Anlagd Brand” tillsammans med P & B Brandkonsult AB. Lokal: på Sankt Gertrud Konferens, ’Clara Bager’, Östergatan, Malmö. Vi kommer att fortsätta med denna typ av seminarier framöver och bjuda in säkerhetssamordnare i våra delägarkommuner.