Ny delägare

2021-01-29
Ny delägare

Kommunassurans önskar Borgholms kommun varmt välkommen i ägarkretsen! Borgholm är Kommunassurans 70:e ägarkommun.