Inlägg av Anders Ramäng

Nya skadeanmälningsblanketter

Kommunassurans skadeanmälningsblanketter har uppdaterats till ny version. De nya blanketterna finns i word-version för ifyllnad direkt på dator samt i pdf-version för utskrift innan ifyllnad för hand. Se närmare under Vid skada. Du som är anställd i en kommun eller kommunkoncern bör logga in på webbplatsen (längst upp till höger) för att ta del av […]

Utveckling av Kommunassurans webbplats

Det pågår för närvarande utvecklingsarbete på Kommunassurans webbplats. Om det i mellantiden inte fungerar att logga in på webbplatsen kan skadeanmälningsblanketterna hämtas här: Egendomsskada Anmälan av egendomsskada (2023 - word) Anmälan av egendomsskada (2023 - pdf för utskrift) Anmälan av egendomsskada (tidigare version) Ansvarsskada Anmälan av ansvarsskada (2023 - word) Anmälan av ansvarsskada (2023 - […]

Flytt av Kommunassurans kontor

Den 27 oktober 2023 flyttar Kommunassurans kontoret i Malmö till nya lokaler. Vi kommer framöver att finnas på Grynbodgatan 14 på Gamla Väster (nära Gustav Adolfs torg). Under flyttdagen den 27 oktober håller vi kontoret stängt, men bevakning av telefoni och e-post sker för akuta situationer.

Kommunassurans har nytt företagsnamn

Ägarkommunernas beslut om att Kommunassurans fulla företagsnamn ska justeras till Kommunassurans Försäkring AB har nu godkänts av myndigheterna och är därmed genomfört. Namnjusteringen införs gradvis i verksamheten, vilket innebär att det utfasade företagsnamnet kan förekomma ytterligare en kort period. Till vardags skriver vi sedan länge enbart Kommunassurans. Bolagets organisationsnummer är självfallet inte ändrat. Bolagets ändring […]

Kommunassurans nya ekonomichef Stefan Andersson har nu börjat

Kommunassurans har glädjen att meddela att vår nye ekonomichef och vVD Stefan Andersson har tillträtt sin tjänst i det kommunsektorinterna försäkringsbolaget. Stefan är civilekonom och har en bakgrund från såväl kommunal-, privat- som ideell sektor. Vi riktar ett varmt välkommen till Stefan och ser fram mot att fortsätta utveckla verksamheten tillsammans! Vi tackar samtidigt avgående […]

Ann-Louise Möller ny kundansvarig hos Kommunassurans

Nu när höstterminen startar upp är vi i Kommunassurans väldigt glada att kunna berätta att vi utökar vårt kundansvarsteam med Ann-Louise Möller. Ann-Louise har bakgrund som försäkringsförmedlare med mångårigt fokus på offentlig verksamhet och är därför välkänd av många av våra delägare. Hon har även tidigare erfarenhet från försäkringsbolag. Efter några år i Stockholm är […]

Årsstämma 2022, den 12 maj i Malmö

Delägarkommunerna i Kommunassurans har nu mottagit kallelse till årsstämman 2022. Vi ser fram mot att välkomna ombud och övriga deltagare till Malmö den 12 maj 2022! Poströstning är även i år en möjlighet. Poströstningsformuläret är utskickat tillsammans med kallelsen, men finns även för nedladdning här på hemsidan.

Välkommen till nya kollegor!

Vi hoppas att våra delägarkommuner och samarbetspartners vill hjälpa oss att välkomna våra två nya kollegor, skadeansvarige Erika MacRae och ekonomi- och försäkringshandläggare Cecilia Smith! Erika är jurist och har stor erfarenhet från skadehantering inom entreprenadsidan och ansvarsförsäkring. Erika kommer att ha huvudansvaret för vår skadeorganisation och delägarna kommer att träffa henne ibland, men vi […]